De prijs van Flexwerken 2020 en de gevolgen voor de uitzendbranche

De prijs van Flexwerken 2020

De kosten van flexibiliteit gaan voor alle werkgevers omhoog: we rekenen op een stijging van de kostprijs tussen de 5% en 10%.

  • De WW-premie bij contracten voor bepaalde tijd en bij contracten met flexibele uren zijn vijf procentpunten hoger dan bij contracten voor onbepaalde tijd met vaste uren.
  • De transitievergoeding wordt vanaf dag 1 van toegepast (in plaats van na 2 jaar).

Gevolgen voor de uitzendbranche

  • Hogere omrekenfactoren voor alle intermediairs.
  • Naast bovenstaande effecten, die voor alle werkgevers gelden, is er in 2020 een extra feestdag (5 mei) en gaat het aantal vakantiedagen in de NBBU-cao van 24 naar 25 dagen + vakantiegeld 8,33%.

Wat de exacte stijging wordt en welke gevolgen dat heeft voor de tarieven, is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal in de loop van de decembermaand nog duidelijker worden als alle andere indexeringen en wijzigingen 100% duidelijk zijn.