Supersaai maar niet onbelangrijk: Pensioen!

Je kijkt tegenwoordig even op mijnoverheid.nl en je kunt precies zien hoeveel je krijgt als je je AOW-leeftijd hebt bereikt. Of daar een aanvulling van pensioenopbouw bij komt, zal voor velen nu niet boeiend zijn. Je hoort vaak dat de opbouw “toch geen waarde meer heeft” tegen die tijd dat het vrijvalt. Toch ontkom je er niet aan dat er iets met je salaris gebeurt waardoor er netto minder overblijft per betaalperiode. Los van de loonbelasting is pensioen namelijk ook forse inhouding op het bruto loon die je in de netto uitkomst goed merkt. En hoe langer je onder hetzelfde contract werkt of in dezelfde branche werkt, hoe hoger de inhoudingen en uiteindelijk ook je eigen bijdragen. Het is dus best handig dit enigszins te begrijpen.. Ook al ben je niet bezig met later..  ?

Volg je me nog? Of ben je in slaap gevallen ?

Over elke groep werkenden valt wel wat te zeggen maar ik focus me nu even op de uitzendmedewerkers en mensen die via een payroll-bedrijf werken. Voor deze groep geldt een verplichte deelname aan het pensioen omdat dat nu eenmaal per CAO geregeld is.

Als je via een uitzendbureau of payroll-bedrijf gaat werken, heb je te maken met verschillende fases en verschillende pensioenregelingen.

UITZENDOVEREENKOMST FASE A

Je hebt een uitzendovereenkomst (Fase A) bij het uitzendbureau. Dan bouw je een pensioenpotje op vanaf je 21e jaar en vanaf je 27ewerkweek. Dit heet het  BASIS pensioen en is ondergebracht bij StiPP Pensioenmaatschappij, zoals dat geldt voor alle uitzendcontracten.
Het uitzendbureau neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt eens in de zoveel tijd een  pensioenoverzicht per post en dit is uiteraard ook terug te vinden op mijnoverheid.nl. Meer informatie over de Basis-pensioenregeling vind je op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

ARBEIDSOVEREENKOMST FASE B/C EN DE PLUS-REGELING

Heb je 78 weken gewerkt, dan gaat er het een en ander veranderen. Je gaat sowieso volgens het Fase-systeem door naar fase B. Hier hoort niet alleen een ander contract bij, maar ook een hogere pensioenopbouw MET eigen bijdrage: de PLUS regeling.

Na 78 weken fase A ga je naar fase B, deze kan in totaal 4 jaar duren. Daarna volgt fase C en dat is een contract voor onbepaalde tijd. Stel: Je hebt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of voor onbepaalde tijd (Fase C) bij het uitzendbureau, dan bouw je vanaf je 21e jaar pensioen op via het PLUS pensioen. Het Uitzendbureau betaalt 2/3e deel van je totale  premie en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit wordt van je bruto salaris ingehouden en staat vermeld op je loonstrook. Kijk nog voor extra informatie over de inhoud van die regeling op de site van Stipp.

Krijg ik ook AOW?

Iedereen die vanaf zijn 15e in Nederland heeft gewoond heeft in principe recht op AOW. Dit is een sociale voorziening en daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar een BSN-nummer te hebben Deze wordt betaald door de overheid als basispensioen.

Hoewel er geen sprake is van een individuele spaarpot, worden de rechten toch per jaar opgebouwd met 2 procent per jaar. Dit betekent dat iemand die vanaf zijn 15e jaar, 50 jaar in Nederland heeft gewoond, 100 procent AOW ontvangt. Het maakt geen verschil of iemand gewerkt heeft of niet. Besluit je om een paar jaar Nederland uit te gaan, dan wordt je AOW verminderd met 2% x het aantal buitenlandjaren.

Naast je AOW  bouw je een aanvullend pensioen op bij StiPP. Iedereen die in Nederland werkt als uitzendkracht, via payroll of als gedetacheerde, is verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van StiPP.

PENSIOENOVERZICHT

StiPP stuurt je ieder jaar het Uniform Pensioenoverzicht (kortweg UPO). Op dit overzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal vermeld en ook wat het pensioenkapitaal zal zijn indien je door blijft werken tot uw pensioendatum.

MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL

Zodra je je eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, kun je je AOW- en pensioengegevens inzien op: www.mijnpensioenoverzicht.nl door in te loggen met je DigiD. Daar vind je niet alleen het pensioen dat je hebt opgebouwd bij StiPP, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt.

Wat als je van baan wisselt?

Blijf je via een uitzendbureau werken, maar ga je werken voor een andere werkgever? Zolang je binnen een jaar weer aan het werk bent, heeft dit geen gevolgen en blijf je pensioenkapitaal opbouwen. Stop je langer dan een jaar met werken, maar ga je hierna weer aan de slag in dezelfde branche? Dan moet je weer 26 weken gewerkt hebben voordat je opnieuw pensioen opbouwt via de Basisregeling.

Ga je binnen een andere branche werken of heeft je nieuwe werkgever een eigen pensioenregeling? In dit geval stopt jouw deelname aan de pensioenregeling. Het pensioenkapitaal wat je tot dan toe hebt opgebouwd, blijft tot aan je pensioendatum bij StiPP staan. Ook geldt dit wanneer je helemaal stopt met werken.

Tot zover de regeltjes.. Niet binnen alle branches geld een verplichte pensioenregeling. In dat geval zal je zelf moeten sparen voor later…